2023 > 10

Barnarpasjön söder om Jönköping har haft stora problem med övergöddning som resulterat i kraftfulla algblommningar.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/kraftig-algblomning-i-barnarpasjon-stank-stor-narboende På uppdrag av Jönköping kommun så gjordes 3 dagars reduktionsfiske med not förra året i oktober 2022. UR på SVT var då även med.
Länk: " Sjöns ekologi i övergöddasjöar "

När vi kom tillbaka i september i år såg vattnet mycket bättre ut med dubbla siktdjupet jämfört med förra året och sjön var full med djurplankton, små kräftdjur som äter växtplankton (alger). Djurplankton är ävrn en mycket viktig föda för fisk framför allt yngel. 
Med bättre förutsättningar som klarare vatten och minskad konkurrens brukar abborre gynnas, vilket kunde observeras även i Barnaprasjön då en stor mängd abborre släpptes tillbaks i notfisket 2023. Fiskätande abborre är mycket viktiga för den biologiska balansen, genom predation på vitfisken.

Den andra viktiga mekanismen är att genom att minska  mängden stor bottenrotande fisk, i detta fallet sutare, så minskar man uppgrummlingen och internbelastningen. I till exempel Växjösjön minskades internbelastningen med -52% efter reduktionsfisket.

I filmen nedan kan man se djurplankton från Barnarpasjön 2023. I Filmen har ett mindre akvarium fyllts med 5 båtösor med vatten intill bryggan (obs sätt på högsta bildkvalité). Projektet kan följas på  Projekt update Barnarpasjön

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter