Reduktionsfiske i Flaten
Salems kommun


Klara Vatten Sverige AB har på uppdrag av Salems kommun att reduktionsfiska Flaten för att  förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjön.

Projektet medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA  förmedlat av Länsstyrelsen.

Kontaktperson: Christian Sarvien :   chrsar@salem.se
Kommunekolog Bygg- och miljöenheten Salems kommun
https://www.salem.se/special/nyheter/bygga-bo-och-miljo/reduktionsfiske-i-flaten-7-9-september/

Media:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/har-fiskas-smafisk-upp-ur-flaten-pa-bestallning-av-kommunen
 
Projektet är planerat fiske
3 dagar 2023
3 dagar 2024
2 dagar 2025

Flaten  28 ha       190 kg/ha 
     
2023 Notfiske                  5  320  kg      

loading...