Vi har med stöd av  LEADER Sydöstra Skåne utfört en förstudie under 2021- 2022 för att utreda förutsättningarna för att ta tillvara av vitfisken som tas upp i vårdfisket som livsmedel.

Under projektet har logistik, livsmedelslinjer och byggnad/lokaler tagits fram samt  marknadsanalys. Genom Klicka på bild nedan kan man läsa mer om projektet. Rapport kommer att publiceras på denna sida.


Förstudien

Om projektet

Samarbetspartners: Blå Vision AB, Race for the Baltic, Länsstyrelsen Skåne, Kävlingeåns vattenråd, Sjöbo och Kristianstad kommun, Oppmannasjöns och Råbelövssjöns