Här kommer du snart kunna följa ett projekt i LEADER Sydöstra Skåne.
 
Hållbar sjömat av vitfisk.

klicka på bilden för mer info....
 

Samarbetspartners: Blå Vision AB, Race for the Baltic, Länsstyrelsen Skåne, Kävlingeåns vattenråd, Sjöbo och Kristianstad kommun, Oppmannasjöns och Råbelövssjöns