Klara Vatten Sverige AB

Vi träffades i Tjörnarps fiskevårdförening där vi bestämde oss för att restaurera Tjörnarpssjön till den sjö som den en gång varit. Vi ville få tillbaka vårt fina fiske men även förbättra vattenkvalitén som varit dålig i många år. Eftersom vår förening hade en begränsad ekonomi och vi inte fick några bidrag eller externa pengar gjorde detta att vi fick hitta effektiva metoder till låga kostnader. Under projektet träffade vi många andra som hade samma utmaningar/problem men som saknade metoder för att på ett effektivt sätt restaurera sjöarna till låga kostnader. Därför bildades Klara Vatten, för att kunna förbättra vattenkvalitén och fisket i fler sjöar. Idag erbjuder vi reduktionsfiske med not och bottengarn samt undersökningar av fisk och vatten. Vårt sätt att reduktionsfiska bygger på fiskens ekologi, där vi på kort tid kan nå höga fångster genom att använda fiskens beteende. Detta gör att vi ständigt jobbar med att effektivisera metoderna ännu mer genom att lära oss mer om våra vatten, framför allt med avseende på fisk.

Magnus och Jesper på klaravatten.se. Foto: Hans Runesson
Magnus@klaravatten.se Foto: Hans Runesson Magnus@klaravatten.se Foto: Hans Runesson

Magnus Böklin
Entreprenör med ett brinnande intresse för sportfiske. Från flugfiske i norrland efter röding till gös och skärgårdsgäddor. Det hela började i en liten insjö i Skåne fiskande efter abborrar under bryggan som 5 åring. Samma sjö som vi nu driver ett natur och fiskevårdsprojekt i dag. Har sysslat med fiskeredskap och fångsmetoder i hela mitt liv som verkligen kommer till pass av utvecklandet av nya fiskemetoder.
 

Jesper@Klaravatten.se Foto: Hans Runesson Jesper@Klaravatten.se Foto: Hans Runesson

Jesper Björk Rengbrandt
Limnolog med ett stort intresse för fiskars påverkan på deras miljö. Allt började med ett starkt sportfiskeintresse som senare utvecklades till att också inkludera studier av andra djur- och växter i vattenmiljöer. Att vara med och göra insatser i sjöar för att förbättra vattenkvalitén är en perfekt kombination av praktisk tillämpning av ekologisk kunskap samtidigt som vi kan lära oss mer om våra vatten och de organismer som lever där i.

Hur kan du förbättra ditt vatten eller fiske?

Alla vatten är unika med alldeles egna förutsättningar.
Vad skulle du vilja förbättra eller utveckla eller kanske bara nyfiken på vad man skulle kunna göra?

Reduktionsfiske med Magnus & Jesper på klaravatten.se Foto: Hans Runesson

Eller ring oss direkt på Klara Vatten Sverige AB 

Jesper Björk Rengbrandt
0706-35 96 87
jesper@klaravatten.se

Magnus Böklin
0731-880000
magnus@klaravatten.se