Barnarpasjön söder om Jönköping har haft stora problem med övergöddning som resulterat i kraftfulla algblommningar.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/kraftig-algblomning-i-barnarpasjon-stank-stor-narboende På uppdrag av Jönköping kommun så gjordes 3 dagars reduktionsfiske med not förra året i oktober 2022. UR på SVT var då även med.
Länk: " Sjöns ekologi i övergöddasjöar "

När vi kom tillbaka i september i år såg vattnet mycket bättre ut med dubbla siktdjupet jämfört med förra året och sjön var full med djurplankton, små kräftdjur som äter växtplankton (alger). Djurplankton är ävrn en mycket viktig föda för fisk framför allt yngel. 
Med bättre förutsättningar som klarare vatten och minskad konkurrens brukar abborre gynnas, vilket kunde observeras även i Barnaprasjön då en stor mängd abborre släpptes tillbaks i notfisket 2023. Fiskätande abborre är mycket viktiga för den biologiska balansen, genom predation på vitfisken.

Den andra viktiga mekanismen är att genom att minska  mängden stor bottenrotande fisk, i detta fallet sutare, så minskar man uppgrummlingen och internbelastningen. I till exempel Växjösjön minskades internbelastningen med -52% efter reduktionsfisket.

I filmen nedan kan man se djurplankton från Barnarpasjön 2023. I Filmen har ett mindre akvarium fyllts med 5 båtösor med vatten intill bryggan (obs sätt på högsta bildkvalité). Projektet kan följas på  Projekt update Barnarpasjön

Läs hela inlägget »

I går var vi på Vattenrådens dag i Linköping där Länsstyrelsen Östergötland bjudit in politiker och tjänstemän i kommunerna samt medlemmar i vattenråden:
- Övre Motala ström,
- Nedre Motala ström och Bråviken,
- Finspångsåarna,
- Svartån-Sommen,
- Stångån, Storån,
- Vindån,
- Skärgården,
- Söderköpingsån,

Roligt och lärorikt att höra på vattenrådens aktiviteter där vi fick avsluta dagen med att prata om reduktionsfiske & biologins betydelse i sjöar.

I dag så tömde vi Oppmannasjön där bottengarnen fortfarande leverera bra.Vårfisket i Oppmannasjön 2022 har än så länge resulterat i 24 ton vitfisk. Projektet är på sista året för och sammanlagt har 176,7 ton vitfisk fångats vilket motsvarar 144 kg/ha.
Projektet kan man läsa mer om på Update Projekt: Oppmannasjön.

Läs hela inlägget »

Reduktionsfisket i Yddingesjön är ett 3 årigt LOVA-projekt för att förbättra sjöns vattenkvalité och ekologiska status. I dag hämtade Nordens Ark mat till sina djur. Nordens Arks syfte är att bevara utrotningshotade djur och biologisk mångfald.

Här kan du läsa mer om projektet och följa resultat.
PROJEKT UPDATE YDDINGESJÖN

Läs hela inlägget »

Reduktionsfiske i Strolången är en åtgärd för att förbättra sjöns ekologiska status, samt minska sjöns internbelastning och  belastning av näringsämnen till  nedströmsområden. Under förstudien och första årets fiske har 54,7 ton vitfisk tagits upp vilket motsvarar 174 kg/ha.

De viktigaste effkterna av ett reduktionsfiske är att skapa ett mer balanserat ekosystem, med klarare vatten, minskade algblominingar, ökad utbredning av makrofyter, högre andel rovfisk, ökad mångfald av bottendjur, och därigenom även bättre förutsättningar för fågelliv. En trevligare sjö att bo, vistas  eller fiska i helt enkelt. 

En ytterliggare effekt är att näringsämnen såsom fosfor permanent tas bort ur sjön genom fisken. Med en fångst på 54,7 ton innebär det att 410 kg fosfor och 1 368 kg kväve tagits upp ur Strolången. Detta till en jämförelsevis låg kostnad av 791 kr per kg fosfor och 237 kr per kg kväve.


Klicka här : Rapporter och mer info om Länstyrelsen Östergötlands projekt Strolången

Läs hela inlägget »

LKPG.news Reduktionsfiske Strolången
Länsstyrelsen genomför reduktionsfiske tillsammans med Klara Vatten

Strolången är 315 hektar och ligger i Söderköpings och Valdemarsviks kommun. 2020 gjordes en förstudie där det fångades 14,4 ton på 4 notdrag. Projektet startade 25 okt. 2021och kan följas via bloggen och projekt uppdatering: Strolången

Läs hela inlägget »


Mätbrädor för fisk & Siktdjupsskivor.
Vi var aldrig nöjda med det som fanns och då vi gjorde en egen mindre hemproduktion.

Aug. erbjudande 1 produkt 10%, 2st 20%, 3st 30% - rabatt.

Siktskivan: Tydlig att jobba med, alla metaldelar i rostfritt, 470 gr vikt! mätskiva på vindan när man glömt tumstocken hemma. Leveras med 2 olika diametrar 25 och 30cm där man byter på 10 sek.

Mätskiva för fisk: Finns i 2 storlekar, styv och hållbar konstruktion, tydlig markeringar med färg, hela skivans yta är skyddad med extra hård genomskinligt lager för att skydda mätmakeringarna och lätt kunna hålla den ren.

Mer info, pris och beställning https://www.klaravatten.se/fiskevårdsprodukter-44670680
 

Läs hela inlägget »

Efter en kall vår så börjar braxen röra på sig i Oppmannasjön. Siktdjupet  låg på 2,3 m och i Råbelövssjön på 2,95 m. Ska bli intressant när djurplanktonen börjar komma igång. 

Läs hela inlägget »
Snart sista veckan på årets not säsong. Skönt med en dag utan blåst.
Fånsterna består nu nästan uteslutet av braxen.
Följ dagsfångsterna online på Projekt uppdate: Oppmannasjön
Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter