Reduktionsfiske i Strolången är en åtgärd för att förbättra sjöns ekologiska status, samt minska sjöns internbelastning och  belastning av näringsämnen till  nedströmsområden. Under förstudien och första årets fiske har 54,7 ton vitfisk tagits upp vilket motsvarar 174 kg/ha.

De viktigaste effkterna av ett reduktionsfiske är att skapa ett mer balanserat ekosystem, med klarare vatten, minskade algblominingar, ökad utbredning av makrofyter, högre andel rovfisk, ökad mångfald av bottendjur, och därigenom även bättre förutsättningar för fågelliv. En trevligare sjö att bo, vistas  eller fiska i helt enkelt. 

En ytterliggare effekt är att näringsämnen såsom fosfor permanent tas bort ur sjön genom fisken. Med en fångst på 54,7 ton innebär det att 410 kg fosfor och 1 368 kg kväve tagits upp ur Strolången. Detta till en jämförelsevis låg kostnad av 791 kr per kg fosfor och 237 kr per kg kväve.


Klicka här : Rapporter och mer info om Länstyrelsen Östergötlands projekt Strolången

Läs hela inlägget »

LKPG.news Reduktionsfiske Strolången
Länsstyrelsen genomför reduktionsfiske tillsammans med Klara Vatten

Strolången är 315 hektar och ligger i Söderköpings och Valdemarsviks kommun. 2020 gjordes en förstudie där det fångades 14,4 ton på 4 notdrag. Projektet startade 25 okt. 2021och kan följas via bloggen och projekt uppdatering: Strolången

Läs hela inlägget »


Mätbrädor för fisk & Siktdjupsskivor.
Vi var aldrig nöjda med det som fanns och då vi gjorde en egen mindre hemproduktion.

Aug. erbjudande 1 produkt 10%, 2st 20%, 3st 30% - rabatt.

Siktskivan: Tydlig att jobba med, alla metaldelar i rostfritt, 470 gr vikt! mätskiva på vindan när man glömt tumstocken hemma. Leveras med 2 olika diametrar 25 och 30cm där man byter på 10 sek.

Mätskiva för fisk: Finns i 2 storlekar, styv och hållbar konstruktion, tydlig markeringar med färg, hela skivans yta är skyddad med extra hård genomskinligt lager för att skydda mätmakeringarna och lätt kunna hålla den ren.

Mer info, pris och beställning https://www.klaravatten.se/fiskevårdsprodukter-44670680
 

Läs hela inlägget »

Efter en kall vår så börjar braxen röra på sig i Oppmannasjön. Siktdjupet  låg på 2,3 m och i Råbelövssjön på 2,95 m. Ska bli intressant när djurplanktonen börjar komma igång. 

Läs hela inlägget »
Snart sista veckan på årets not säsong. Skönt med en dag utan blåst.
Fånsterna består nu nästan uteslutet av braxen.
Följ dagsfångsterna online på Projekt uppdate: Oppmannasjön
Läs hela inlägget »

SVT gjorde ett uppföljnings repotage på Sövdesjön.
Projektet pågick under hösten 2018 till hösten 2019 och fisket bedrevs med not under 31 dagar med not. 
Med provfisket 2017 (3 dagar) togs 104,6 ton vitfisk ett snitt på 3 ton/dag.

Siktdjupsförtydling från notfisket.
2017 13 nov 2,0 m
2018 12 okt 0,8 m
2018 9 nov 1,6 m
2019 22 okt 2,1 m
2020 27 okt 6,4 m (mättes av ekologigruppen)
2020 12 nov 7,0 m
Häftigt är att sjön är full av djurplankton i november mãnad, syns i filmen när siktskivan sänks ner.

Länk till inslaget:https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/miraklet-i-sovdesjon

Läs hela inlägget »

Förbättrade siktdjups förhållanden i sjön (idag 3,1m) gör att fisken går ut och samlas upp bättre än förra året. Så här ser notsäcken ut med 7 ton mört. 
Mer info om LOVA Råbelövssjön finns på / PROJEKT UPDATE 

Läs hela inlägget »

I början av veckan gjorde vi underhållsfiske i Tjörnarpssjön vilket resulterade i 1 540 kg på 3 drag. 

I dag började vi fiska i Råbelövssjön med ett drag på 4300 kg vitfisk, mestadels mört.
Strax under 5000 abborrar sorterades tillbaka (12-20 cm) så det tog hela dagen. Idag var även Emil & Vittoria från Linnéuniversitetet på plats och samlade in ett antal mörtar och abborrar för analys.

Råbelövssjön 6 nov 2020
Råbelövssjön 6 nov 2020
Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter