2019

13 ton Braxen i not 13 ton Braxen i not

Vi skulle göra ett kort undehållsfiske i Växjö under torsdag och fredag.
Under Växjöprojektet tog vi upp 175 ton vitfisk i S.Berundasjön vilket motsvarar 320 kg/ha. På torsdagen missade vi på 2 drag ett stim storbrax, fångsten blev mindre än 10 kg den dagen. Eftersom sikten nu är runt 6 m så är större vitfisk mycket skygga och kan i stim bara på några minuter flytta sig 60-100 m.
På fredagen hittade vi stimmet igen och denna gången lyckades vi ringa in det.
Det blev 6 båtlaster med sammanlagt 13 ton braxen mellan 2-4 kg.
Vi fyllde 2 containers och och när det inte gick i mer så fick vildsvinen och örnarna sin del. Sista båten håvades med pannlampor eftersom det var inte helt enkelt att snabbt få en extra container en fredag eftermiddag, men så har vi Jörgen Modig på kommunen som fixar allt.
Nästa vecka drar vi norrut mot Valdemarsvik.

Läs hela inlägget »
Fisket går på bra i Sövdesjön. Senaste 3 dagarna har snittet legat på över 3,5 ton/dag och hitills har 82,4 ton vitfisk tagits upp vilket motsvarar 303 kg/ha. Siktdjupet i oktober 2018 var 0,8 m jämfört med 2,1 m i år. Fiskätande abborre har ökat rejält i antal och braxen har ökat i kondition. Rapport  kommer senare i höst. I onsdags hade vi  besök av Karl Asp Vattenrådssamordnare för Kävlingeåns vattenråd och André Kvist Reporter från Lokaltidningen.

Här kan du läsa artiklen:
https://ystad.lokaltidningen.se/nyheter/2019-10-25/-VIDEO-Tydlig-förbättring-av-sjön-sedan-i-fjol-–-fiskereduktionen-åter-igång-6249419.html

Här kan följa LOVA projektet i Sövdesjön 2018-2019.
Läs hela inlägget »

LOVA reduktionsfiske i Växjösjöarna november 2018.
Det är i slutskedet av notdraget när vi tar in säcken och sorterar tillbaka rovfisken.

Läs hela inlägget »
HELCOM Workshop with River Basin Management Authorities on 18-20 September 2019 in Riga, Latvia. 

Vi blev inbjudna till par mycket intressanta dagar och fick samtidigt möjligheten att prata om hur biomanipulation kan  minska näringshalten i sjöar och därmed belastningen vidare till havet. 

Denna Workshopen riktade sig till förvaltningsmyndigheterna för avrinningsområden i Östersjöregionen och de nationella myndigheter som ansvarar för genomförandet av bland annat HELCOM-näringsminskningssystem.

Helsingfors-kommissionen (HELCOM) är en mellanstatlig organisation av alla länder runt Östersjön för att skydda Östersjön.

Mer info: www.helcom.fi
Läs hela inlägget »

Vi börjar notfiske säsongen i vårt hemma vatten, Tjörnarpssjön. Här kommer en liten film från en mysig liten sjö i Skåne där rötterna för sportfiske och vattenvård starta för både Jesper och mig.

Läs hela inlägget »

Det har varit fiske nästan hela sommaren bland annat för Malmö stad. I lilla Pildammen fångades 578 kg vitfisk motsvarande 642 kg/ha. Fångsten bestod av guldfisk, ruda samt hybrider mellan dessa. Siktdjupet gick från 8 cm till 120 cm under de 12 dagarna vi fiska, dock behöver mer fisk tas upp där i för att få en bra vattenkvalitet. I stora Pildammarna fångades 666 kg vitfisk motsvarande 67 kg/ha. I den stora dammen fanns redan en del undervattenväxter och rovfisk vilket det inte gjorde i den lilla dammen. 

Här är en film på bottengarns-tömning i lilla Pildammen, en flygbild från Eniro hur det brukar se ut och resultatet efter fisket med drönare i stora Pildammen med klart vatten och stor utbredning av undervattens vegetation.

Läs hela inlägget »
Djurplankton vid siktdjuptagning. Djurplankton vid siktdjuptagning.

Nu ser man effekterna från LOVA-projektet  "Reduktionsfiske i Sövdesjön 2018-2019".
Vi var ute och tog siktdjup vilket var 2,9 m vid djuphålan och både ute i stora basängen samt inne i vikarna är vattnet fullt med stora djurplankton som filtrerar vattnet och äter växtplanton (algerna). mer om projektet kan du läsa här på projekt update Sövdesjön
där finns även slutrapporten.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter