Reduktionsfiske/vårdfiske. Klara Vatten Sverige AB erbjuder vårdfiske, sjörestaurering, vatten- & fiskvård genom reduktionsfiske (biomanipulation) med not, bottengarn mm. samt undersökningar i vatten med fokus på fisk och vattenkvalitet.

Hur notfiske inom reduktionsfiske fungerar med Klara vatten

Repportage av Fiskkonservator Lubbe om vad reduktionsfiske är och hur det fungerar.

Klicka på bilden och läs mer om Sveriges miljömål och det arbete vi gjort i Växjö.

Aktuellt:
April - juni 2021
Vårfiske med bottengarn i Oppmanasjön / Råbelövssjön 
Vårfiske med bottengarn i Norra bergundasjön 
Vårfiske med bottengarn i Trummen Reduktionsfiske / vårdfiske mot övergöddning och förbättring av vattenkvalité

Även kallad biomanipulation.
Att reducera mängden karpfisk (braxen, mört) är ofta en effektiv metod för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i övergödda sjöar. Ger också bättre förutsättningarna för rovfisk och sjöfågel. 


Projekt & undersökningar
Vi driver projekt från början till slut vad gäller planering, utförande ekonomi och rapporter. Vi gör även fiskevårdsplaner och undersökningar.