Reduktionsfiske/vårdfiske. Klara Vatten Sverige AB erbjuder vårdfiske, sjörestaurering, vatten- & fiskvård genom reduktionsfiske (biomanipulation) med not, bottengarn mm. samt undersökningar i vatten med fokus på fisk och vattenkvalitet.

Hur notfiske inom reduktionsfiske fungerar med Klara vatten

Repportage av Fiskkonservator Lubbe om vad reduktionsfiske är och hur det fungerar.
Klicka på bilden och läs mer om Sveriges miljömål och det arbete vi gjort i Växjö.

Aktuellt:
Vecka 43, Strolången
Vecka 44 Måsnaren
Vecka 45 Oppmannasjön


 Reduktionsfiske / vårdfiske mot övergöddning och förbättring av vattenkvalité

Även kallad biomanipulation.
Att reducera mängden karpfisk (braxen, mört) är ofta en effektiv metod för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i övergödda sjöar. Ger också bättre förutsättningarna för rovfisk och sjöfågel. 

Restaurering och förbättring av parkdammar, dagvattendammar och våtmarker.
Detta exemplet är från lilla Pildammen i Malmö.
 


Projekt & undersökningar
Vi driver projekt från början till slut vad gäller planering, utförande ekonomi och rapporter. Vi gör även fiskevårdsplaner och undersökningar.