Reduktionsfiske/vårdfiske. Klara Vatten Sverige AB erbjuder vårdfiske, sjörestaurering, vatten- & fiskvård som reduktionsfiske (biomanipulation) med not, bottengarn mm. samt undersökningar i vatten med fokus på fisk och vattenkvalitet.

Hur notfiske inom reduktionsfiske fungerar med Klara vatten

Repportage av Fiskkonservator Lubbe om vad reduktionsfiske är och hur det fungerar.

Klicka på bilden och läs mer om Sveriges miljömål och det arbete vi gjort i Växjö.

Aktuellt:
 Reduktionsfiske / vårdfiske mot övergöddning och förbättring av vattenkvalité

Även kallad biomanipulation.
Att reducera mängden karpfisk (braxen, mört) är ofta en effektiv metod för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i övergödda sjöar. Ger också bättre förutsättningarna för rovfisk och sjöfågel. Provfiske med not

Ett provfiske med not är en bra komplettering då bland annat mängden stor braxen ofta underskattas med vanliga provfiskenät.  Detta ger ett underlag för planering till fortsatta åtgärder. Är användbart som förstudie till strörre projekt.  


Projekt & undersökningar
Vi driver projekt från början till slut vad gäller planering, utförande ekonomi och rapporter. Vi gör även fiskevårdsplaner och undersökningar.