Övergödning skapar stora problem med t.ex. algblomningar, förändrade fisksamhällen, minskad biologisk mångfald och syrefria bottnar. Bestånden av braxen och mört blir stora i sjöarna vilket påverkar vattenkvalitet, växtlighet, småkryp och rovfisk negativt. Vårdfiske (även kallat reduktionsfiske) innebär att braxen och mört fiskas upp med syfte att motverka övergödningen och få en bättre vattenkvalitet och ekologisk status med klarare vatten, minskad algblomning, ökad biologisk mångfald och bättre förutsättningar för rovfisk. Vi har sedan hösten 2015 utfört flera projekt runt om i Sverige (samt även  i Norge) med syfte att återställa vattenmiljön och nå uppsatta miljömål. 
 Klicka på bilden och läs mer om Sveriges miljömål och det arbete vi gjort i Växjö.

Svensk naturdokumentärserie från 2021. Den visar vilken förödelse vi har ställt till med i våra vatten, men också att det går att reparera de skador vi har orsakat. I del 2 "Sjön"fick vi möjligheten att vara med i denna episka triologi.

Repportage av Fiskkonservator Lubbe om vad reduktionsfiske är och hur det fungerar.

Notfiske Södra Bergundasjön Växjö

Sjöns Ekologi 

Hållbar sjömat genom vårdfiske.
Vi vill producera världens mest hållbara fiskprodukter och samtidigt återställa våra sjöars ekosystem.

Djurplankton efter reduktionsfiske. Djurplankton äter växtplankton (ofta kallat alger). Detta leder till klarare vatten och mindre/färre algblommningar. Djurplankton är en viktig födoresurs för fisk inklusive rovfiskyngel.