2016 > 11

Abborren är en viktig predator Abborren är en viktig predator
Resultat från recipientkontrollen till och med oktober är klart och titeln sammanfattar hur tillståndet varit i Trummen och Växjösjön. En del resultat finns att hitta på UPDATE VÄXSJÖSJÖARNA

Jämfört med medelvärden för 2010-2015 (tiden innan fiske) har det i år varit 44 % lägre fosforhalt i Trummen och 51 % lägre halt fosfor i vattnet som lämnar sjön. Samtidigt har halten klorofyll (mått på mängden alger) halverats och siktdjupet varit mycket bättre än tidigare år.

Även Växjösjön har reagerat bra, med 20 % lägre fosforhalt och 43 % lägre halt klorofyll. Siktdjup har varit bra med som mest 5 m i maj (rekord) och sämst 1,7 m i september. 

Höstens fiske i Växjösjön visar på trevliga förändringar. Andelen braxen har minskat samtidigt som abborren har ökat. Antalet fiskätande abborre som släppts tillbaks hösten 2016 var 1082 st jämfört med 60 st hösten 2015. Abborren är en viktig predator som vi hoppas kommer hålla efter föryngringen av vitfisk i framtiden 
 
Läs hela inlägget »
Notfiske Växjösjön 2016 Notfiske Växjösjön 2016
I Växjösjön har det totalt under projektet fångats 199 kg/ha med 3 notdagar kvar. Målet med LOVA-projektet var 200 kg/ha vilket i stort sätt redan är nått.

I Södra bergundasjön ligger vi på lite över 1800 kg i snitt per dag. Under hösten har där lyfts över 27,6 ton på 15 dagar, med 15 dagars fiske kvar.


Siktdjupet i S. Bergundasjön är fortfarande under metern vilket gör att fisken är något utspridd. Vi hoppas på klarare vatten snart så att fisken stimmar bättre kommande dagar. Dagens notdrag gav 2880 kg, en del av det kan ni se på videon. 
Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter