2020

Snart sista veckan på årets not säsong. Skönt med en dag utan blåst.
Fånsterna består nu nästan uteslutet av braxen.
Följ dagsfångsterna online på Projekt uppdate: Oppmannasjön
Läs hela inlägget »

SVT gjorde ett uppföljnings repotage på Sövdesjön.
Projektet pågick under hösten 2018 till hösten 2019 och fisket bedrevs med not under 31 dagar med not. 
Med provfisket 2017 (3 dagar) togs 104,6 ton vitfisk ett snitt på 3 ton/dag.

Siktdjupsförtydling från notfisket.
2017 13 nov 2,0 m
2018 12 okt 0,8 m
2018 9 nov 1,6 m
2019 22 okt 2,1 m
2020 27 okt 6,4 m (mättes av ekologigruppen)
2020 12 nov 7,0 m
Häftigt är att sjön är full av djurplankton i november mãnad, syns i filmen när siktskivan sänks ner.

Länk till inslaget:https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/miraklet-i-sovdesjon

Läs hela inlägget »

Förbättrade siktdjups förhållanden i sjön (idag 3,1m) gör att fisken går ut och samlas upp bättre än förra året. Så här ser notsäcken ut med 7 ton mört. 
Mer info om LOVA Råbelövssjön finns på / PROJEKT UPDATE 

Läs hela inlägget »

I början av veckan gjorde vi underhållsfiske i Tjörnarpssjön vilket resulterade i 1 540 kg på 3 drag. 

I dag började vi fiska i Råbelövssjön med ett drag på 4300 kg vitfisk, mestadels mört.
Strax under 5000 abborrar sorterades tillbaka (12-20 cm) så det tog hela dagen. Idag var även Emil & Vittoria från Linnéuniversitetet på plats och samlade in ett antal mörtar och abborrar för analys.

Råbelövssjön 6 nov 2020
Råbelövssjön 6 nov 2020
Läs hela inlägget »

Vi har precis avslutat en 3 dagars förstudie i Strolången i Söderköpings och Valdemarsviks kommun i Östergötland. Sjön är 315 ha är ca 5 km lång.
Fångsten blev 46 kg/ha, 14,4 ton /4,3 ton per dag  och bestod till största delen av mört och småbraxen. totalt Tack för kanon uppbackning av markägare Ola med sin traktor för att lasta all fisk för vidare transport till biogas.

Första dagen fångt på ett notdrag
Strolången i höstfärger
Läs hela inlägget »

12 dagars reduktionsfiske är planerat under 3 år i Vimmersjön som under många år drabbats av badförbud  pga. algblommningar. Efter 3 dagar  har 5 100 kg tagits upp vilket motsvarar 170 kg/ha. Kommunen har varit på plats alla dagar och uppslutningen har varit stor av trevliga och nyfikna folk som bor i närheten av sjön. Även sportfiskarna har haft skolklasser och undervisat om fisk mm. 

Media
SVT Nu dras fisken upp – ska stoppa giftiga algblomningar
Sveriges radio P4 https://sverigesradio.se/artikel/7563175
Alekommun Nyheter Reduktionsfiske
Alekuriren Storskalig fiskfångst
Göteborg-Posten De fiskar för att minska algblomningen – över tre ton på två dagar

Här kan man följa projektet: Projekt Update Vimmersjön


 

Läs hela inlägget »

I veckan fiskade vi Häckebergasjön med not och på 4 drag så kom där upp  4050 kg vitfisk motsvarande 53 kg/ha. Under reduktionsfisket 2018-2019 såg vi att inte bara fiskätande abborrar (+12 cm) utan hela abborrebeståndet var riktigt dåligt, med till och med väldigt få små abborrar. Under provisket i år ser det mycket bättre ut med ökning av större och mindre abborre, men för att få upp en tillräckligt stor population av större abborre behövs nog några år till. Fiskätande abborre är mycket viktiga då de är viktiga predatorer på yngel som betar på djurplanktonen i sjön, samt för att på sikt bibehålla en mindre mängd vitfisk i sjön. Totalt har 371 kg/ha = 28 180 kg vitfisk fångas sedan förstudien hösen 2017.
Mer info och rapporter om projektet :  Projekt Update Häckebergasjön

Vi hade under en dag även besök av Emil från Linnéuniversitetet som tog prover på fisk angående forskning på Tiamin i fisk.I många forskningprojekt och studier så kan insamlingen av fisk vara en stor utmaning att få tag i rätt mängd, art, stolekar. Vi fiskar runt 15-20 vatten i hela sverige varje år så kan vi hjälpa  så gör vi gärna det. 

Läs hela inlägget »

Projektet reduktionsfisket i Bodensjöarna är inne på sitt tredje år,. Fisket bedrivs i 4 olika vatten med fokus på Svartbyträsk den sjön som varit i sämst skick. Projektet blev uppmärksammat i TV4 . Överskriften dom valde var kanske inte den bästa :)
https://www.tv4play.se/program/nyheterna

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter