2022

I går var vi på Vattenrådens dag i Linköping där Länsstyrelsen Östergötland bjudit in politiker och tjänstemän i kommunerna samt medlemmar i vattenråden:
- Övre Motala ström,
- Nedre Motala ström och Bråviken,
- Finspångsåarna,
- Svartån-Sommen,
- Stångån, Storån,
- Vindån,
- Skärgården,
- Söderköpingsån,

Roligt och lärorikt att höra på vattenrådens aktiviteter där vi fick avsluta dagen med att prata om reduktionsfiske & biologins betydelse i sjöar.

I dag så tömde vi Oppmannasjön där bottengarnen fortfarande leverera bra.Vårfisket i Oppmannasjön 2022 har än så länge resulterat i 24 ton vitfisk. Projektet är på sista året för och sammanlagt har 176,7 ton vitfisk fångats vilket motsvarar 144 kg/ha.
Projektet kan man läsa mer om på Update Projekt: Oppmannasjön.

Läs hela inlägget »

Reduktionsfisket i Yddingesjön är ett 3 årigt LOVA-projekt för att förbättra sjöns vattenkvalité och ekologiska status. I dag hämtade Nordens Ark mat till sina djur. Nordens Arks syfte är att bevara utrotningshotade djur och biologisk mångfald.

Här kan du läsa mer om projektet och följa resultat.
PROJEKT UPDATE YDDINGESJÖN

Läs hela inlägget »

Reduktionsfiske i Strolången är en åtgärd för att förbättra sjöns ekologiska status, samt minska sjöns internbelastning och  belastning av näringsämnen till  nedströmsområden. Under förstudien och första årets fiske har 54,7 ton vitfisk tagits upp vilket motsvarar 174 kg/ha.

De viktigaste effkterna av ett reduktionsfiske är att skapa ett mer balanserat ekosystem, med klarare vatten, minskade algblominingar, ökad utbredning av makrofyter, högre andel rovfisk, ökad mångfald av bottendjur, och därigenom även bättre förutsättningar för fågelliv. En trevligare sjö att bo, vistas  eller fiska i helt enkelt. 

En ytterliggare effekt är att näringsämnen såsom fosfor permanent tas bort ur sjön genom fisken. Med en fångst på 54,7 ton innebär det att 410 kg fosfor och 1 368 kg kväve tagits upp ur Strolången. Detta till en jämförelsevis låg kostnad av 791 kr per kg fosfor och 237 kr per kg kväve.


Klicka här : Rapporter och mer info om Länstyrelsen Östergötlands projekt Strolången

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter