Delrapport Strolången, Östergötland

Reduktionsfiske i Strolången är en åtgärd för att förbättra sjöns ekologiska status, samt minska sjöns internbelastning och  belastning av näringsämnen till  nedströmsområden. Under förstudien och första årets fiske har 54,7 ton vitfisk tagits upp vilket motsvarar 174 kg/ha.

De viktigaste effkterna av ett reduktionsfiske är att skapa ett mer balanserat ekosystem, med klarare vatten, minskade algblominingar, ökad utbredning av makrofyter, högre andel rovfisk, ökad mångfald av bottendjur, och därigenom även bättre förutsättningar för fågelliv. En trevligare sjö att bo, vistas  eller fiska i helt enkelt. 

En ytterliggare effekt är att näringsämnen såsom fosfor permanent tas bort ur sjön genom fisken. Med en fångst på 54,7 ton innebär det att 410 kg fosfor och 1 368 kg kväve tagits upp ur Strolången. Detta till en jämförelsevis låg kostnad av 791 kr per kg fosfor och 237 kr per kg kväve.


Klicka här : Rapporter och mer info om Länstyrelsen Östergötlands projekt Strolången

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln