Vårdfiske i Yddingesjön

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd att vårdfiska / reduktionsfiska Yddingesjön (196 ha).
Yddingesjön ligger i Svedala kommun och avvattnas av Segeå.
Projektet utförs för att förbättra vattenkvalitén, förstärka rovfiskbeståndet och den ekologiska statusen i sjön. Projektet finansieras genom LOVA-medel.
Medverkande i projektet är även Skabersjö Gods/ www.skabersjogods.se
Vattenrådes projektsida: https://segea.se/utfiske-i-yddingesjon/
Kontakt projektledare:
Christel Strömsholm Trulsson Projektledare Segeå-projektet. Christel.StromsholmTrulsson@svedala.se
Under fiskesäsongen kommer fotodokumentation, fångstresultat och rapporter uppdateras på denna sida.

Projektet är planerat att göra vårfiske med bottengarn och notfiske på hösten.

2022 Vårfiske & Notfiske
2023 Vårfiske  
2024 vårfiske

Fångstmål är + 200 kg /ha vilket motsvarar ungefär + 40 ton vitfisk. 

Yddingesjön 196 ha ha
32 525 kg               166 kg/ha

2023 Vårfiske       13 175 kg

2022 notfiske         2 690 kg

______________________________________________________
2022 vårfiske        16 590 kg

loading...