Reduktionsfiske Vimmersjön 

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Alekommun att reduktionsfiska/ vårdfiska Vimersjön (ca 30 ha) för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjön. Projektet del-finansieras genom LOVA-medel förmedlat via Länstyrelsen Västra Götaland 

Kontakt Ale kommun: Ida Wendth, Kommunekolog Alekommun, kontakt: ida.wendth@ale.se
 
Du kan följa reduktionsfisket med Klara Vatten på klara vatten blogg. Under fiskesäsongen kommer fångsten att uppdateras på denna sida.

Media:
Ale kommun Film om Vimmersjön projektet
SVT Nu dras fisken upp – ska stoppa giftiga algblomningar
Sveriges radio P4 https://sverigesradio.se/artikel/7563175
Alekommun Nyheter Reduktionsfiske
Alekuriren Storskalig fiskfångst
Göteborg-Posten De fiskar för att minska algblomningen – över tre ton på två dagar
Mer resultat från projektet och info kommer finnas i kommande rapporter.
 


Sammanfattning
Insatsen i Vimmersjön är planerad till 12 dagar notfiske 2020-2022. 

Sammanlagt har 7 645 kg, motsvarnde 255 kg/ha planktonätande och bottenlevcande fisk tagits upp på 9 dagar notfiske varav 5 dagar 2020 och 4 dagar 2021. 

2021 var fångsten av planktonätande och bottenlevande fisk 69 % mindre jämfört med 2020, medan andelen rovfisk  ökade från mindre än 2 % till 17 % av biomassan, bland annat p.g.a. en stor ökning av fiskätande abborre. 

Rapport på insatsen 2020 och 2021 finns att ladda ned här under.

Vimmersjön 30 ha

Borttagen vitfsk
7 645 kg =  255 kg/ha 

2021
1 825 kg = 61 kg/ha
2020
5 820 kg = 194 kg/ha
 

loading...