Reduktionsfiske Växjösjöarna

Klara Vatten Sverige AB har på uppdrag av Växjö kommun reduktionsfiskat Växjösjöarna för att  förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjöarna.

Projekten har till ungefär hälften finansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA  förmedlat av Länsstyrelsen i Kronoberg.

Sjöarna har vårdfiskats inom följande LOVA-projekt: Reduktionsfiske i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön 2016-2018 samt Reduktionsfiske i Norra Bergundasjön 2019-2020. I samband med LOVA-projekten har även anslutande dagvattendammar fiskats för att optimera reningsprocesserna innan vattnet når sjöarna. Förstudie, delrapporter och slutrapporter för reduktionsfisket finns till höger.

För mer info:  Växjö kommuns hemsida.
Artiklar och tv-inslag om projektet hittar du här.


Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig för Växjö kommun 2011-2021 fick 2019 Kemiras miljöpris för arbetet med Växjösjöarna.
för arbetet med att förbättra Växjösjöarnas status. Anledningen är hans kompetens och gedigna arbete med att få till åtgärder i både avrinningsområde och framför allt sjöarna för att förbättra kemiska och biologiska processer vilket lett till kraftigt förbättrad status i sjöarna sista åren. 
Vi är glada och stolta att vara en del i arbetet. Det går att läsa mer om utmärkelsen här: http://www.mynewsdesk.com/se/vaxjo_kommun/pressreleases/kommunanstaelld-prisas-foer-sjoearbete-2814580


Reportage med bilder från testfisket med not finns även på Fiskejournalens Lubbes blogg: 
http://www.sportfiskeforum.se/blog/21/entry-11265-klara-vatten/Du kan följa reduktionsfisket i Växsjösjöarna och andra vatten med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. 

loading...

Bara efter reduktionsfisket i Växjösjön så minskades internbelastningen -52% (2016-2017) och siktdjupet till över 5 m (2016-2017). 
 

Fångst i kilo samt som kg/hektar.
Här redovisas fångst från de olika insatserna i Växjösjöarna. 

Södra Bergundasjön 432 ha*
202 650 kg  384 
kg/ha
---------------------------------------
2023 Vårfiske med bottengarn 9 000 kg
2019 Höstfiske med not           13 000 kg

2019 Vårfiske med bottengarn 5 700 kg
2018 Höstfiske med not          18 500 kg

2018 Vårfiske med bottengarn 25400 kg
2017 Höstfiske med not            22785 kg
2017 Vårfiske med bottengarn 58730 kg
2016/2017 fiske med not.          45800 kg

2015 dec. 2 provdrag not.          3650 kg

Norra Bergundasjön 226 ha*
46 533 kg  384 
kg/ha*
---------------------------------------
2023 Vårfiske med bottengarn   2 555kg
2022 Vårfiske med bottengarn   2 650kg

2021 Vårfiske med bottengarn  1 860 kg
2020 Vårfiske med bottengarn  10100kg
2019 Vårfiske med bottengarn 29400 kg


* Södra (432 ha), Norra  (223 ha). Fisket bedrevs till och med hösten 2018 enbart i södra bergundasjön. Från 27e okt 2017så är sundet spärrat för migration mellan sjöarna. Detta innebär att den del av fisken som togs upp i Södra Bergundasjön 2016-2017 även inkluderar fisk från Norra Bergundasjön. Baserat på fångst i Södra Bergundasjön t.om. stop för migration beräknas 175 kg/ha ha tagits upp i Södra och Norra Bergundasjön. 

Växjösjön 79 ha 
17 760 kg  225kg/ha
-------------------------------------------------
2018 Vårfiske med bottengarn. 2040 kg
2016 Höstfiske med not.  2300 kg
2016 Vårfiske med bottengarn. 7012 kg
2015 dec. 11 provdrag not. 6399 kgLagunerna 3,8 ha 
(Dagvattendammar till Växjösjön)

1857 kg  489kg/ha
2018 Vårfiske med bottengarn 100 kg
2017  Fiske med bottengarn.   883 kg
2016  Vårfiske med bottengarn.   864 kg

Veabdammarna 0,4 ha 
(Dagvattendammar till Trummen)
132 kg  330 kg/ha
2017  Fiske med bottengarn.   132 kg

Trummen 76 ha
 13 860 kg   182 kg/ha
-------------------------------------------------
2022  Vårfiske med bottengarn. 2900 kg
2021 Vårfiske med bottengarn. 2200 kg
2020  Vårfiske med bottengarn.  877 kg
2017  Vårfiske med bottengarn. 1548 kg

2016  Vårfiske med bottengarn. 6490 kg
2015 nov. 10 provdrag not.    844 kg