Vårdfiske i Strolången

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland att vårdfiska / reduktionsfiska Strolången (315 ha). Strolången ligger i Söderköping och Valdemarsviks kommun och avvattnas av Söderköpingsån. Projektet utförs för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjön. Projektet finansieras genom LOVA-medel.

Kontakt Länstyrelsen Östergötland:
Kenneth Winroth, Avdelningen för miljö och natur

Under fiskesäsongen kommer fångsten att uppdateras längst ner på denna sida.

Media:
SVT  Se när tre ton fisk tas bort ur sjön i ett enda drag
Folkbladet:  
Tonvis med fisk tas upp för att rädda sjön
Sveriges Radio P480 ton vitfisk ska tas upp för att få övergödd sjö att må bättre
LKPG.news: Länsstyrelsen genomför reduktionsfiske tillsammans med Klara Vatten


Fångst 15 dagar 2021, 40 300 kg.

Sammanfattning

Under förstudien 2020 fångades 14,4 ton vitfisk motsvarande 46 kg/ha på fyra notdrag (tre dagar), medan ca 540 kg rovfisk motsvarande 1,7 kg/ha släpptes tillbaks.

Insats under projektet 2021-2023 
är planerat till

15 notdagar 2021
15 notdagar 2022
10 notdagar 2023

Fångstmål under dessa år är ca 250 kg /ha vilket motsvarar ungefär 80 ton. 


Rapporter

loading...

Fångst 2021-2023
63 400 kg, 201 kg/ha
Inkl. förstudien 2020
77 800 kg, 246 kg/ha


Reduktionsfisket 2022: 11dagar 23 100 kg

Reduktionsfisket 2021: 15 dagar 40 300 kg


Förstudie 3 dagar 2020: 3 dagar 14 400 kg