Reduktionsfiske Spetebysjön

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Katrineholms kommun att reduktionsfiska Spetebysjön utanför Valla för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjön. Spetebysjön har under en lång tid haft problem med övergödning. Idag klassas sjön som kraftigt övergödd. Projektet del finansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt LOVA förmedlat av Länsstyrelsen Södermanland.

Ett pilotprojekt genomfördes 2021 där det på 2 notdrag togs upp 5,4 ton vitfisk. 
Detta användes som underlag och fick beviljat projekt av LOVA. 
Projektet löper under 2022-2024 Där man har som mål att ta upp ca 17 ton vitfisk.
För att som mål bla. förbättra sjöns vattenkvalité och biodiversitet, minska algblommningarna, förbättra badmöjligheterna och sportfisket samt öka kunskapen, samverkan och intresset för sjöns ekologiska status hos närboende och allmänheten.

Katrineholms kommunReduktionsfisket har påbörjats i Spetebysjön
Kontaktperson Projektägare : Jenny Herbertsson, jenny.herbertsson@katrineholm.se
miljöstrateg och vattensamordnare på Katrineholms kommun

Du kan följa vårdfisket med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. 

Media:
SVT 17-ton-vitfisk-har-tagits-upp-ur-spetebysjon
SVT Här fångas de i tusental i jättesäcken 

Kkurien : Här vräker de upp 5,2 ton fisk ur Spetebysjön
SR: Sex ton fisk har fiskats upp för att förbättra sjön - men mycket kvar


Update : 5 dagar not fiske är gjort och fisket är nu avslutat för 2022.
Projektet är planerat att löpa även notfiske 2023 & 2024 för att bygga upp den biologiska balansen, bioversiteten och stärka rovfiskbeståndet speciellt för större  abborre. 
Spännade att se hur vattenkemin & siktdjup. Siktdjupet ökade redan drastiskt i år efterförstudien.
 

Spetebysjön 48 ha
Totalt: 26 720 kg              557 kg/ha 

2023 4 dagar not                           9 880  kg
2022 5 dagar not                          11 440 kg

2021 Förstudie
2 dagar not                                   5 400 kg

loading...