Reduktionsfiske Sövdesjön
Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Kävlingeåns Vattenråd att reduktionsfiska Sövdesjön för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjön. Projektet del finansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA  förmedlat av Länsstyrelsen i Skåne.

För mer info: Kävlingeåns Vattenråds hemsida 
Kontaktperson: Anna Olsson 046-359 52 51, Sekreterare Kävlingeåns vattenråd

Du kan följa reduktionsfisket  med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. Under fiskesäsongen kommer fångsten att presenteras på denna sida.

Mer resultat och info kommer finnas i kommande rapporter


Update:
Vi fiskar nu Sövdesjön hösten 2018 med not. Ytterliggare 8 dagar återstår i år påbörjas preliminärt första veckan i december.
 

Sövdesjön 272 ha
64 010 kg               235 kg/ha

9    jan                        30 kg
8    jan                        350 kg
7   jan  2019               1 950 kg
14  dec                       3 000 kg
13  dec                       1 200 kg

12  dec                       1 750 kg
11  dec                       2 100 kg
10  dec                       3 300 kg
9  dec                         3 200 kg

7  dec                         2 750 kg
6  dec                         2 500 kg
5  dec                         6 200 kg

10 nov                         1 150 kg
9  nov                          3 500 kg
8  nov                          6 000 kg
7  nov                          2 250 kg
15 okt                          1 960 kg
14 okt                          1 150 kg
13 okt                          3 560 kg
12 okt                             950 kg
11 okt                             600 kg
10 okt                          2 920 kg
6  okt                           2 410 kg
5  okt 2018                     850 kg
-------------------------------------------------
2017 Provfiske med not 9 300 kg

loading...