Reduktionsfiske Sövdesjön

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Kävlingeåns Vattenråd att reduktionsfiska Sövdesjön för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjön. Projektet del finansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA  förmedlat av Länsstyrelsen i Skåne.

Projektet bedrevs från hösten 2018 till hösten 2019 under totalt 31 dagar notdagar.
Med provfisket (3 dagar) togs 104.63 ton vitfisk vilket motsvarar 3 ton/dag.
Bara genom bortagande av fisken togs 785 kg fosfor och 2616 kg kväve bort.

För mer info: Kävlingeåns Vattenråds hemsida 
Kontaktperson: Christian Magyar Alsterberg, Vattenrådssamordnare, christian.magyaralsterberg@lund.se

Du kan följa vårdfisket med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg

Media:
SVT 2020 Rapport (uppföljning på resultat)
Artikel Lokaltidningen 2018
SVT 2018 Lokalnyheterna
Artikel Lokaltidningen 2019 


Update: 
Fisket är nu avslutat i projekt LOVA reduktionsfiske Sövdesjön.
Ett underhåll/provfiske planerat hösten 2021 för uppföljning av vattenrådet.
Skulle göras även 2020 men med 7m sikt i november och fullt med djurplanton så togs ett beslut att det inte behövdes. 
 

Sövdesjön 272 ha

104 630 kg                  385 kg/ha

2021 planerat underhållsfiske

2020 Inget underhållsfiske
(7 m. sikdjup i nov)

2019 Not  LOVA                       40 700 kg

2018 Not   LOVA                      54 620 kg

2017 Förstudie med not              9 310 kg

loading...