Reduktionsfiske Råbelövsjön
 

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att reduktionsfiska Råbelövsjön 2019-2021 för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjön. Största delen av projektet finansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA förmedlat av Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Kristianstadkommun och Råbelövsjön FVO.

Projekt ansvarig: 
Andreas Jezek Limnolog Kristianstadkommun. Kontakt: andreas.jezek@kristianstad.se

Rapporten om provfiske 2018 (testfiske/underlag)

Media:
Kristinstadsbladet 3 dec 2018 "Reduktionsfiske ska få bort alger i Råbelövsjön"

Du kan följa reduktionsfisket på sjöarna med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. Under fiskesäsongen kommer fångst redovisas på denna sida och på bloggen. Längre ned på sidan kommer rapporter mm. att laddas upp i takt med att de publiceras. 

Allmän information och nyheter under projektet.
 

Update 10 dec 2020 :
Notfisket är nu avslutat för 2020.

Rapporter:

Råbelövsjön 629 ha
65 850 kg              105 kg/ha


Not 2020
10 dec                              150 kg
9  dec                             1200 kg
8  dec                              900 kg
11 nov                            2100 kg
10 nov                            1000 kg
9  nov                            4 200 kg
8  nov                            7 000 kg
7  nov                               600 kg
6  nov                             4300  kg
13 okt                            1 100 kg
12 okt                            1 050 kg
______________________________
2020 vårfiske                 20 870 kg
2019 höstfiske not          16 100 kg 
2018 Provfiske med not  7 400 kg

loading...