Reduktionsfiske Råbelövsjön
 

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att reduktionsfiska Råbelövsjön 2019-2021 för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjön. Största delen av projektet finansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA förmedlat av Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Kristianstadkommun och Råbelövsjön FVO.

Projekt ansvarig: 
Andreas Jezek Limnolog Kristianstadkommun. Kontakt: andreas.jezek@kristianstad.se
 

Media:
Insädare i kristianstadbladet om projektet: Eldsjälar har gett Råbelövssjön en förvandling

Kristinstadsbladet 3 dec 2018 "Reduktionsfiske ska få bort alger i Råbelövsjön"

Du kan följa reduktionsfisket på sjöarna med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. Under fiskesäsongen kommer fångst redovisas på denna sida och på bloggen. Längre ned på sidan kommer rapporter mm. att laddas upp i takt med att de publiceras. 

Allmän information och nyheter under projektet.
 

Update 28 okt 2021 :
Notfisket för 2021 är nu klart.

Rapporter:

Råbelövsjön 629 ha
86 150 kg              137 kg/ha


2021 Höstfiske not            10 800 kg
2021 vårfiske bottengarn    7 425  kg
2020 Höstfiske not             23 500 kg
2020 vårfiske bottengarn   20 870 kg
2019 höstfiske not              16 100 kg 
2018  Notfiske                     7 400 kg

loading...