Reduktionsfiske Råbelövsjön
 

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att reduktionsfiska Råbelövsjön 2019-2021 för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjön. Största delen av projektet finansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA förmedlat av Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Kristianstadkommun och Råbelövsjön FVO.

Projekt ansvarig: 
Andreas Jezek Limnolog Kristianstadkommun. Kontakt: andreas.jezek@kristianstad.se

Rapporten om provfiske 2018 (testfiske/underlag)

Media:
Kristinstadsbladet 3 dec 2018 "Reduktionsfiske ska få bort alger i Råbelövsjön"

Du kan följa reduktionsfisket på sjöarna med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. Under fiskesäsongen kommer fångst redovisas på denna sida och på bloggen. Längre ned på sidan kommer rapporter mm. att laddas upp i takt med att de publiceras. 

Allmän information och nyheter under projektet.
 

Update 13 okt 2019 :
Notfisket är startat och kommer vara i gång under 15 dagar hösten 2019 beroende på väder & förutsättningar.

Rapporter:

Råbelövsjön 629 ha
44 370 kg              71 kg/ha


Pågående:
Vårfiske april-juni 2020   20 870 kg
-------------------------------------------------
2019 höstfiske not          16 100 kg 
2018 Provfiske med not  7 400 kg

loading...