Reduktionsfiske Råbelövsjön
 

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att reduktionsfiska Råbelövsjön 2019-2021 för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjön. Största delen av projektet finansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA förmedlat av Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Kristianstadkommun och Råbelövsjön FVO.

Projekt ansvarig: 
Andreas Jezek Limnolog Kristianstadkommun. Kontakt: andreas.jezek@kristianstad.se
 

Media:
Kristinstadsbladet 3 dec 2018 "Reduktionsfiske ska få bort alger i Råbelövsjön"

Du kan följa reduktionsfisket på sjöarna med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. Under fiskesäsongen kommer fångst redovisas på denna sida och på bloggen. Längre ned på sidan kommer rapporter mm. att laddas upp i takt med att de publiceras. 

Allmän information och nyheter under projektet.
 

Update 20 April 2021 :
Vårfisket är nu igång

Rapporter:

Råbelövsjön 629 ha
72 000 kg              115 kg/ha


2021 vårfiske bottengarn april-juni 
Uppdateras löpande:   4 150  kg
______________________
2020 Höstfiske not             23 500 kg
2020 vårfiske bottengarn   20 870 kg
2019 höstfiske not             16 100 kg 
2018  Notfiske                  7 400 kg

loading...