Reduktionsfiske Oppmannasjön
 

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att reduktionsfiska Oppmannasjön 2019-2021 för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen. Större delen av projektet finansieras genom statsstöd från Havsmyndigheten till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA förmedlat av Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Kristianstad kommun och Oppmannasjöns FVO.

Projekt ansvarig: 
Andreas Jezek Limnolog Kristianstadkommun. Kontakt: andreas.jezek@kristianstad.se

Rapporten om provfiske 2018 (provfiske/underlag)

Media:

Kristianstadbladet 25 nov 2018 "Provfiskar för att få stöd till friskare sjö"
Kristianstadbladet 16 okt 2019 "TV: 400 ton fisk ska tas upp ur sjöarna – så går det till"

Du kan följa reduktionsfisket på sjöarna med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. Under fiskesäsongen kommer daglig fångst på respektive sjö under "Projekt Uppdate".

Vi kommer sammanställt en del av resultat efterhand längre ned på denna sida, i kommande rapporter, samt årsrapporter efterhand.

Allmän information och nyheter under projektet.
 

Update maj 2020 :Rapporter:

Oppmannasjön 1 230 ha
89 410 kg               73 kg/ha


Pågående
Vårfiske april-juni 2020   51 820 kg

-------------------------------------------------
2019 höstfiske not           23 350 kg
2018 Provfiske med not  14 250 kg

loading...