Reduktionsfiske Oppmannasjön
 

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att reduktionsfiska Oppmannasjön 2019-2021 för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen. Större delen av projektet finansieras genom statsstöd från Havsmyndigheten till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA förmedlat av Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Kristianstad kommun och Oppmannasjöns FVO.

Projekt ansvarig: 
Andreas Jezek Limnolog Kristianstadkommun. 

Media:
Kristianstadbladet 25 nov 2018 "Provfiskar för att få stöd till friskare sjö"
Kristianstadbladet 16 okt 2019 "TV: 400 ton fisk ska tas upp ur sjöarna – så går det till"

Du kan följa reduktionsfisket på sjöarna med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. Under fiskesäsongen kommer daglig fångst på respektive sjö under "Projekt Uppdate".

Vi kommer sammanställt en del av resultat efterhand längre ned på denna sida, i kommande rapporter, samt årsrapporter efterhand.

Oppmannasjön 1 230 ha
177 400 kg              144 kg/ha


2022 vårfiske                   23 900 kg
2021 vårfiske                  33 050 kg
2020 höstfiske not           26 400 kg
2020 Vårfiske                  51 820 kg
2019 höstfiske not           23 350 kg
2018 Notfiske                  14 250 kg

loading...