Reduktionsfiske Oppmannasjön
 

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att reduktionsfiska Oppmannasjön 2019-2021 för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen. Större delen av projektet finansieras genom statsstöd från Havsmyndigheten till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA förmedlat av Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Kristianstad kommun och Oppmannasjöns FVO.

Projekt ansvarig: 
Andreas Jezek Limnolog Kristianstadkommun. Kontakt: andreas.jezek@kristianstad.se

Rapporten om provfiske 2018 (provfiske/underlag)

Media:

Kristianstadbladet 25 nov 2018 "Provfiskar för att få stöd till friskare sjö"
Kristianstadbladet 16 okt 2019 "TV: 400 ton fisk ska tas upp ur sjöarna – så går det till"

Du kan följa reduktionsfisket på sjöarna med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. Under fiskesäsongen kommer daglig fångst på respektive sjö under "Projekt Uppdate".

Vi kommer sammanställt en del av resultat efterhand längre ned på denna sida, i kommande rapporter, samt årsrapporter efterhand.

Allmän information och nyheter under projektet.
 

Update 17 okt 2020 :
Notfisket kommer vara i gång under hösten 2020 beroende på väder & förutsättningar.


Rapporter:

Oppmannasjön 1 230 ha
105 300 kg               86 kg/ha


Not 2020
27 nov                               4 000 kg
26 nov                                  900 kg
25 nov.                               5 300 kg
24 nov                               2 300 kg
21 okt                                1 700 kg
20 okt                                   500 kg                        
19 okt                                1 200 kg
____________________________
2020 Vårfiske                  51 820 kg
2019 höstfiske not           23 350 kg
2018 Provfiske med not  14 250 kg

loading...