Reduktionsfiske Oppmannasjön
 

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att reduktionsfiska Oppmannasjön 2019-2021 för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen. Större delen av projektet finansieras genom statsstöd från Havsmyndigheten till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA förmedlat av Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Kristianstad kommun och Oppmannasjöns FVO.

Projekt ansvarig: 
Andreas Jezek Limnolog Kristianstadkommun. Kontakt: andreas.jezek@kristianstad.se


Media:
Kristianstadbladet 25 nov 2018 "Provfiskar för att få stöd till friskare sjö"
Kristianstadbladet 16 okt 2019 "TV: 400 ton fisk ska tas upp ur sjöarna – så går det till"

Du kan följa reduktionsfisket på sjöarna med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. Under fiskesäsongen kommer daglig fångst på respektive sjö under "Projekt Uppdate".

Vi kommer sammanställt en del av resultat efterhand längre ned på denna sida, i kommande rapporter, samt årsrapporter efterhand.

Allmän information och nyheter under projektet.
 

Update 28 okt 2021:
Fisket planeras starta strax innan V44.Rapporter:

Oppmannasjön 1 230 ha
176 700 kg               144 kg/ha


Vårfiske 2022                    24 000
Pågående

________
2021 höstfiske
2021 vårfiske april - Juni  33 050 kg
2020 höstfiske not           26 400 kg
2020 Vårfiske                  51 820 kg
2019 höstfiske not           23 350 kg
2018 Notfiske                  14 250 kg

loading...