Reduktionsfiske Oppmannasjön
 

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att reduktionsfiska Oppmannasjön 2019-2021 för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen. Större delen av projektet finansieras genom statsstöd från Havsmyndigheten till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA förmedlat av Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Kristianstad kommun och Oppmannasjöns FVO.

Projekt ansvarig: 
Andreas Jezek Limnolog Kristianstadkommun. Kontakt: andreas.jezek@kristianstad.se

Rapporten om provfiske 2018 (provfiske/underlag)

Media:

Kristianstadbladet 25 nov 2018 "Provfiskar för att få stöd till friskare sjö"
Kristianstadbladet 16 okt 2019 "TV: 400 ton fisk ska tas upp ur sjöarna – så går det till"

Du kan följa reduktionsfisket på sjöarna med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. Under fiskesäsongen kommer daglig fångst på respektive sjö under "Projekt Uppdate".

Vi kommer sammanställt en del av resultat efterhand längre ned på denna sida, i kommande rapporter, samt årsrapporter efterhand.

Allmän information och nyheter under projektet.
 

Update 17 okt 2020 :
Notfisket kommer nu avslutas 18 dec. Vårfisket startar i april 2021


Rapporter:

Oppmannasjön 1 230 ha
115 690 kg               94 kg/ha


Not 2020
18 dec                                      60 kg
17 dec                                   700 kg
16 dec                                     30 kg
15 dec                                1 000 kg
14 dec                                   700 kg
13 dec                                2 300 kg
12 dec                                1 400 kg
11 dec                                   500 kg
29 nov                               1 100 kg
28 nov                               2 600 kg
27 nov                               4 000 kg
26 nov                                  900 kg
25 nov.                               5 300 kg
24 nov                               2 300 kg
21 okt                                1 700 kg
20 okt                                   500 kg                        
19 okt                                1 200 kg
____________________________
2020 Vårfiske                  51 820 kg
2019 höstfiske not           23 350 kg
2018 Provfiske med not  14 250 kg

loading...