Reduktionsfiske Mungasjön

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Sagåns vattenråd att reduktionsfiska Mungasjön i Munga norr om Västerås för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjön. Mungasjön har under en lång tid haft problem med övergödning. Projektet del finansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt LOVA förmedlat av Länsstyrelsen.

Reduktionsfisket kommer bedrivas 2022-2024.
För att som mål bla. förbättra sjöns vattenkvalité och biodiversitet, minska algblommningarna, förbättra badmöjligheterna och sportfisket samt öka kunskapen, samverkan och intresset för sjöns ekologiska status hos närboende och allmänheten.

Sagåns Vattenråd https://www.malaren.org/vattenrad/sagansvattenrad/
Kontaktperson Projektledare : Joakim Prabert,   joakim.prabert@lansstyrelsen.se

Info / Media:
https://vafabmiljo.se/miljobloggen/
 


Reduktionsfisket 2022-2024.

 

Mungasjön  58 ha
Totalt: 14 700kg         253  kg/ha 


2023 Projekt
4 dagar not                                   5 100kg
2022 Förstudie
2 dagar not                                  9 600 kg
 

loading...