Vårdfiske i Landsjön i Östergötland

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Landsjön och Skvalbäckens Vattenvårdsförening att vårdfiska / reduktionsfiska Landsjön (35 ha). Landsjön ligger i Söderköpingsåns huvudavriningsområde i Norrköpings kommun. Projektet utförs för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjön.
Projektet finansieras genom LOVA-medel utfärdat av Länsstyrelsen Östergötaland.

Uppdragsgivare: Landsjön och Skvalbäckens Vattenvårdsförening
Kontakt: Anuschka Hebb,  anuschka.heeb@telia.com

 


Projektet är planerat till:

2022 4 dagar
2023 3 dagar
2024 3 dagar
 

Landsjön 35 ha
Totalt: 5 400 kg          154 kg/ha
 


2022 Projekt
4 dagar Notfiske                         5 400 kg

loading...