Reduktionsfiske Lången

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Föreningen Lången norr om Örebro att reduktionsfiska Lången för att förbättra vattenkvalitén minska algblommningarna och förbättra den ekologiska statusen i sjön.
Lången har under en lång tid haft problem med övergödning. Reduktionsfiske utförs för att förbättra sjöns vattenkvalité och ekologiska status, minska algblommningarna, öka biodiversiteten, förbättra badmöjligheterna och sportfisket.
Projektet finansieras via LOVA förmedlade av Länsstyrelsen i Örebros län. 

Kontakt Föreningen Lången: 
Kenneth Johansson.  saxofonkeno@gmail.com

Media
SR P4 https://sverigesradio.se/artikel/darfor-tommer-de-sjon-pa-brax-och-mort

NA:  Därför vadar de i sprattlande fisk: ”Hela sjön kokar

Projektet är planerat pågå sammalagt i 19 dagar:

2023  7 dagar
2024  7 dagar 
2025  5 dagar

Målet är att mer än 200 kg/ha vitfisk skall tas upp på 2-3 år för att skapa en bättre balans i ekosystemet. Lången är ca 139 ha vilket betyder en fångst på minst 30 ton.

Lången (Norra & Mellan)    139 ha.                                               Fångst 30 700kg       221 kg/ha    

2023 Notfiske.                      24 500 kg
2022 Notfiske försudie          6 200 Kg

loading...