Reduktionsfiske Ingarpasjön

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Sportfiskarna att reduktionsfiska Ingarpasjön för att förbättra vattenkvalitén och sjöns ekologiska status.

Ingarpasjön har under lång tid haft problem med övergödning. Reduktionsfiske utförs för att förbättra sjöns vattenkvalité, minska algblommningarna, öka den biologiska mångfalden samt förbättra möjligheter för rekreation såsom sportfiske. För att få bra effekter så måste tillräckligt med fisk reduceras, oftast mer än 200 kg/ha på 2-3 år.

Projektet med att förbättra Ingarpasjöns status är ett sammarbete mellan Sportfiskarna, Ingarpasjöns FVOF och Emåförbundet. Reduktionsfisket finansieras via statliga medel för bättre vattenmiljö (LOVA) förmedlade av länsstyrelsen i Jönköpings län.

Projektledare: Henrik Olsson. Projektledare fiskevård för sportfiskarna, henrik.olsson@sportfiskarna.se 
Sportfiskarnas kontor i Jönköping jobbar med ungdomsverksamhet, olika fiskeaktiviteter, samt fiskevårdsåtgärder för stärkta fiskbestånd och friskare miljö i regionen runt Jönköping och Vättern.

Projektet har planerat att vårdfiska Ingarpasjön:

2023 5 dagar 
2024 5 dagar
2025 3 dagar


 

Ingarpasjön 110 ha
185 kg/ha


2023 Notfiske.      22 250 kg
 

loading...