Reduktionsfiske Häckebergasjön
Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Höjeås Vattenråd reduktionsfiska Häckebergasjön för att  förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjön. Projektet del-finansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA  förmedlat av Länsstyrelsen i Skåne.

För mer info: Höje å Vattenråds Hemsida 
Kontaktperson: Karl Asp, Vattensamordnare., karl.asp@lund.se
 
Du kan följa reduktionsfisket med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. Under fiskesäsongen kommer fångsten att presenteras på denna sida.

Häckebergasjön  76 ha

28 180 kg =  371 kg/ha 

---------------------------------------
2021             kg    2 dagrs Notfiske
2020   4 050 kg    2 dagar Notfiske
2019   6 700 kg    Vårfiske Bottengarn
2018: 15 170 kg   Vårfiske bottengarn
2017:  2 260 kg    Provfiske bottengarn

loading...