Reduktionsfiske Barnarpsjön

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Jönköpings kommun att reduktionsfiska Barnarpasjön  för att förbättra vattenkvalitén minska algblommningarna och förbättra den ekologiska statusen i sjön. Barnarpasjön har under en lång tid haft problem med övergödning.
Reduktionsfiske är en metod att förbättra sjöns vattenkvalité och biodiversitet, minska algblommningarna, förbättra badmöjligheterna och sportfisket.
Projektet finansieras delvis via LOVA. Detta är en del av förstudier som ska genomföras för att minska övergöddningssituationen.

Uppdragsgivare: Jönköpings kommun

Kontakt: Måns Samuelsson Vattenhandläggare-Miljö och- hälsoskyddsinspektör
mans.samuelsson@jonkoping.se
 

Update:
Reduktionsfisket 2022 gjordes under 3 dagar i slutet av oktober.

Barnarpasjön 28 ha
116 kg /ha


2022 Notfiske      3260 Kg