Reduktionsfiske Barnarpsjön

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Jönköpings kommun att reduktionsfiska Barnarpasjön  för att förbättra vattenkvalitén minska algblommningarna och förbättra den ekologiska statusen i sjön. Barnarpasjön har under en lång tid haft problem med övergödning. Reduktionsfiske utförs för att förbättra sjöns vattenkvalité och biodiversitet, minska algblommningarna, förbättra badmöjligheterna och sportfisket.
Projektet finansieras delvis via LOVA. 

Uppdragsgivare: Jönköpings kommun

Kontakt: Måns Samuelsson Vattenhandläggare-Miljö och- hälsoskyddsinspektör
mans.samuelsson@jonkoping.se

Media  
2021: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/kraftig-algblomning-i-barnarpasjon-stank-stor-narboende

2022: https://www.jnytt.se/2022-09-19/sa-vill-experterna-rena-barnarpasjon--kan-bli-en-badsjo-igen-vi-ska-inte-overdriva

2022 SVT UR var och filmade för naturkunskapen i skolan om sjöns ekologi.
https://urplay.se/program/221744-naturkunskap-forklarad-sjons-ekologi

2023:  Jnytt "Här tar de upp 1,3 ton fisk från Barnarpasjön"

Update:
Reduktionsfisket startade i slutet av oktober 2022 med 3 dagars notfiske.
 

2023 gjordes ytterliggare 3 dagar i slutet av september. I samband med notfisket 2023 mätes siktdjupet till över 2 m och sjön var full av djurplankton. Djurplankotn äter växtplankton (alger) och bidrar till minskade algblommningar och klarare vatten, men också en viktig föda för fisk. Se film längst ner på sidan.

Barnarpasjön 28 ha
168 kg /ha


2023 Notfiske.     1 440 kg
2022 Notfiske      3 260 Kg

Sutar fångst 2022 genom att minska dessa fiskar så minskar man upprörningen av bottensediment och gamla synder i botten vilket bidrar till klarare vatten.

Barnarpasjön i samband med notfisket 2023 var sikdjupet över 2 m, efter att reduktionsfiske utförts 2022. Med mindre mängd vitfisk så ökar antalet stora djurplankton i sjön. Djurplankton äter växtplankton (alger) och gör därmed vattnet klarare samt är en viktig föda för unga rovfiskar såsom abborre som har en mycket viktig roll med den biologioska balansen i sjön. Filmen är från ett litet akvarium med en hink vatten från bryggan 28 september 2023.