Reduktionsfiske: Klara Vatten Sverige AB erbjuder tjänster inom sjörestaurering som reduktionsfiske (biomanipulation) med ringnot och bottengarn samt undersökningar i vatten med fokus på fisk och vattenkvalitet.

Kort introduktion om Klara Vatten Sverige AB

Repportage av Fiskkonservator Lubbe om vad reduktionsfiske är och hur det fungerar.Reduktionsfiske

Även kallad biomanipulation.
Att reducera mängden karpfisk (braxen, mört) är en effektiv metod för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i övergödda sjöar. Ger också bättre förutsättningarna för rovfisk och sjöfågel. Provfiske med not

Ett provfiske med not är en bra komplettering då bland annat mängden stor braxen ofta underskattas med vanliga provfiskenät.  Detta ger ett underlag för planering till fortsatta åtgärder. Är användbart som förstudie till strörre projekt.  


Projekt & undersökningar
Vi driver projekt från början till slut vad gäller planering, utförande och rapporter. Vi gör även undersökningar på fisk och utvärderar effekter på vattenkvalitet och organismer före/efter åtgärd om så önskas. 
 

Klicka på bilden och läs mer om Sveriges miljömål och det arbete vi gjort i Växjö.

Aktuellt :
30 nov               - Notfiske Södra Bergundasjön
29 nov               - Temadag Vombsjön, Kävlingeåns vattenråd.
26-28 nov          - Notfiske Södra Bergundasjön
23-25 nov          - Notfiske Dansjön 
17-19 nov          - Notfiske Furen 
13-15 nov          - Notfiske Sövdesjön
8-10 nov            - Notfiske Södra Bergundasjön
3-6 nov              - Notfiske i Vallentunasjön
27 okt-1 nov      - Notfiske i Södra Bergundasjön
12-17 okt           - Notfiske i Vallentunasjön

10-11 okt.          - Konferens i Linköping om sjörestaurering 
4-9 okt.              - Notfiske i Sirsjön, Torsby
18-25 sep.         -  Provfiske med bottengarn i Häckebergasjön