2017 > 06

Vi är mycket glada över att vårt arbete med Växjösjöarna finns som lärande exempel för hur man kan nå miljömålen "Ingen övergödning" och "levande sjöar och vattendrag" på Sverigesmiljomal.se. 

Enligt vattendirektivet skall alla vatten i Sverige ha god ekologisk status 2027. Om målen skall nås krävs det att många sjöar påbörjar sitt arbete inom de närmsta åren.  

Sverigesmiljömål.se drivs av Naturvårdsverket i samarbete med Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Strålsäkerhetsmyndigheten samt länsstyrelserna. 
Läs hela inlägget »

Projekt reduktionsfiske 2019
För mer info klicka på länkarna

Sövdesjön (272 ha)
Oppmannasjön (1230 ha)
Råbelövssjön (629ha)

Häckebergasjön (76 ha)
Växjösjöarna (4 sjöar 76- 432 ha)
Tjörnarpssjön (47 ha)

Samt Kyrkviken Grytsskärgård, Bälingesjön, dagvattendammar i Helsingborg, Pildammarna Malmö, Provfisken i Segeå sjörna. 
 

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

-

Etiketter