2016 > 09

Siktdjup i Trummen per månad före reduktionsfiske (2010-2015) samt sedan fisket startade (2016, svart linje). Maxdjup är 2,2m. Siktdjup i Trummen per månad före reduktionsfiske (2010-2015) samt sedan fisket startade (2016, svart linje). Maxdjup är 2,2m.

Reduktionsfisket i Växjösjöarna har givit resultat med klarare vatten. Siktdjupet i september på 2 meter är den högsta septembernoteringen i Trummen sedan mätningarna startade på 70-talet. Även fosforhalterna som lämnar Trummen har reducerats betydligt, vilket betyder bättre vatten nedströms. 

Pressrelease från Växjö kommun om rekordstort siktdjup i Trummen: http://www.mynewsdesk.com/se/vaxjo_kommun/pressreleases/rekordstort-siktdjup-i-trummen-1566316

Detta har även uppmärksammats i: 
Fiskejournalen: http://www.fiskejournalen.se/reduktionsfiske-ger-klart-vatten/ 
VxoNews: http://www.vxonews.se/article/trummen-klarare-an-nagonsin/

Vi har inlett ett ramavtal med Växjö kommun och eftersom fisket redan givit så bra effekter kommer Södra bergundasjön påbörjas i oktober. Nedanför går det att se hur vattnet såg ut i Södra bergundasjön (t.v) och i Trummen (t.h) den 14 september 2016. Till nästa år skall även S. Bergundasjön vara bättre. 

Läs hela inlägget »

Pågående projekt
Reduktionsfiske 2018.

För mer info klicka på länkarna

Sövdesjön (272 ha)
63 630 kg  =  234 kg/ha
Häckebergasjön (76 ha)
17 440 kg  =  229 kg/ha 
Växjösjöarna 
Trummen (76 ha)
8 882 kg  = 116 kg/ha

Växsjösjön (79 ha)
17 760 kg = 225 kg/ha 
Bergundasjöarna*
 
175 000 kg = 320 kg/ha
Lagunerna (3,8 ha)
1817 kg = 478 kg/ha

Veabdammarna (0,4 ha)
132 kg = 330 kg/ha
Tjörnarpssjön (47 ha)
7 164 kg     =   152 kg/ha

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

-

Etiketter