HELCOM Workshop with River Basin Management Authorities on 18-20 September 2019 in Riga, Latvia. 

Vi blev inbjudna till par mycket intressanta dagar och fick samtidigt möjligheten att prata om hur biomanipulation kan  minska näringshalten i sjöar och därmed belastningen vidare till havet. 

Denna Workshopen riktade sig till förvaltningsmyndigheterna för avrinningsområden i Östersjöregionen och de nationella myndigheter som ansvarar för genomförandet av bland annat HELCOM-näringsminskningssystem.

Helsingfors-kommissionen (HELCOM) är en mellanstatlig organisation av alla länder runt Östersjön för att skydda Östersjön.

Mer info: www.helcom.fi
Läs hela inlägget »

Vi börjar notfiske säsongen i vårt hemma vatten, Tjörnarpssjön. Här kommer en liten film från en mysig liten sjö i Skåne där rötterna för sportfiske och vattenvård starta för både Jesper och mig.

Läs hela inlägget »

Det har varit fiske nästan hela sommaren bland annat för Malmö stad. I lilla Pildammen fångades 578 kg vitfisk motsvarande 642 kg/ha. Fångsten bestod av guldfisk, ruda samt hybrider mellan dessa. Siktdjupet gick från 8 cm till 120 cm under de 12 dagarna vi fiska, dock behöver mer fisk tas upp där i för att få en bra vattenkvalitet. I stora Pildammarna fångades 666 kg vitfisk motsvarande 67 kg/ha. I den stora dammen fanns redan en del undervattenväxter och rovfisk vilket det inte gjorde i den lilla dammen. 

Här är en film på bottengarns-tömning i lilla Pildammen, en flygbild från Eniro hur det brukar se ut och resultatet efter fisket med drönare i stora Pildammen med klart vatten och stor utbredning av undervattens vegetation.

Läs hela inlägget »
Djurplankton vid siktdjuptagning. Djurplankton vid siktdjuptagning.

Nu ser man effekterna från LOVA-projektet  "Reduktionsfiske i Sövdesjön 2018-2019".
Vi var ute och tog siktdjup vilket var 2,9 m vid djuphålan och både ute i stora basängen samt inne i vikarna är vattnet fullt med stora djurplankton som filtrerar vattnet och äter växtplanton (algerna). mer om projektet kan du läsa här på projekt update Sövdesjön.
 

Läs hela inlägget »
Flygbild över Växjösjöarna Flygbild över Växjösjöarna

Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig för Växjö kommun har tilldelats Kemiras miljöpris för arbetet med att förbättra Växjösjöarnas status. Anledningen är hans kompetens och gedigna arbete med att få till åtgärder i både avrinningsområde och framför allt sjöarna för att förbättra kemiska och biologiska processer vilket lett till kraftigt förbättrad status i sjöarna sista åren. 


Vi är glada och stolta att vara en del i arbetet. Det går att läsa mer om utmärkelsen här: http://www.mynewsdesk.com/se/vaxjo_kommun/pressreleases/kommunanstaelld-prisas-foer-sjoearbete-2814580


LOVA-projektet Reduktionsfiske i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön avslutas nu i vinter. Redan finns det en slutrapport från Växjö kommun som ni kan ladda ned här: 
Reduktionsfiske i Växjösjöarna 2016-2018

Nästa år kommer en längre rapport på projektet från oberoende konsult och forskare. 2019 kommer preliminärt reduktionsfiske i Norra bergundasjön startas (ni som inte varit i Växjö kan kanske gissa vilken av sjöarna det är på flygbilden). 
 

Läs hela inlägget »
Klara Vatten notfiske Ivösjön 2018 Klara Vatten notfiske Ivösjön 2018

Sista fiskedagarna 2018 avslutas i Ivösjön. Efter kalla nätter så hade det lagt sig is i de grunda vikarna. Underbart med vinterdagar och vara ute på sjön med ett fantstisk ljus och lugn när naturen lägger sig till vila.

Läs hela inlägget »

Sövdesjön forsätter leverera stora fångster, mestadels större braxen. I dag så gick vi över 200 kg/ha med provfisket inkluderat. Men nu ser det ut att börja glesna av på flera områden. Fredag blir årets sista fiskedag i Sövdesjön. 

Läs hela inlägget »

I går fortsatte vi notfiska Sövdesjön. Nu har mörten samlat sig och gått ut på djupet så från fångster med 90 % större braxen har det gått över till största delen mört. Första draget i går blev 6,2 ton. Snitt fångsten 2018 är än så länge  ungefär 2500 kg per dag. 
Reduktionsfisket i Sövdesjön är ett 2 årigt LOVA-projekt genom Kävlingeåns Vattenråd med stöd från länstyrelsen i Skåne. Detta för att förbättra vattenkvalitén, fisket och minska näringstilföreln till havet. På "projekt uppdate - Sövdesjön" kan man följa projektet där bland annat dagsfångster läggs ut.

Läs hela inlägget »

Vi har provfiskat Råbelövssjön med not i 4 dagar, nästan all fångad fisk bestod av stor mört 25-32 cm eller större braxen. Mindre än 0,5% av fångsten bestod av rovfisk.

En trevlig fiskeförening med stort engagemang för sin sjö med Berth i spetsen, alltid redo med traktorn för att hjälpa till att lasta av fångsterna. Under december kommer rapporten från fisket.

Läs hela inlägget »

I går var sista dagen på provfisket i Oppmannasjön. Fisket bedrevs med not i 4 dagar på olika ställen i sjön för att skapa ett underlag på fiskmängd, kondition och förutsättningar för ett reduktionsfiske. Bra uppbackning från fiskevårdsföreningen med fiskhantering mm. Som mest togs det i ett ca 8,2 ton på en dag varav ett av notdragen på 7,3 ton
Artikel i Kristianstadsbladet: Projekt ska göra Oppmannasjön till attraktiv badsjö

Läs hela inlägget »

Projekt reduktionsfiske 2019
För mer info klicka på länkarna

Sövdesjön (272 ha)
Oppmannasjön (1230 ha)
Råbelövssjön (629ha)

Häckebergasjön (76 ha)
Växjösjöarna (4 sjöar 76- 432 ha)
Tjörnarpssjön (47 ha)

Samt Kyrkviken Grytsskärgård, Bälingesjön, dagvattendammar i Helsingborg, Pildammarna Malmö, Provfisken i Segeå sjörna. 
 

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

-

Etiketter