Reduktionsfiske Växjösjöarna

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Växjö kommun att reduktionsfiska Växjösjöarna för att  förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjöarna. Ungefär hälften av projektet finansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA  förmedlat av Länsstyrelsen i Kronoberg. Rapport om notfisket
i Växjösjöarna 2015
(testfiske/underlag) och Vårfisket med bottengarn 2016 finns att ladda ner som pdf till höger. 

Reportage med bilder från testfisket med not finns även på Fiskejournalens Lubbes blogg: 
http://www.sportfiskeforum.se/blog/21/entry-11265-klara-vatten/


För mer info:  Växjö kommuns hemsida.
Kontaktperson: Andreas Hedrén, Sjömiljöansvarig Växjö kommun.
Artiklar och tv-inslag om projektet hittar du här.

Du kan följa reduktionsfisket på sjöarna med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. Under fiskesäsongen kommer daglig fångst att presenteras på denna sida.

Fisken kan hämtas av privatpersoner utan kostnad, på eget ansvar för privat bruk och den får inte säljas vidare.

Vi har sammanställt en del resultat på vattenkvalitén i sjöarna vilket går att se längre ned på denna sida. Mer resultat och info kommer finnas i kommande rapporter, samt årsrapporter från recipientkontrollen för Mörrumsåns vattenråd.  

Här kommer vi finnas under fisket:  Växjösjön   Södra Bergundasjön

Allmän information och nyheter under projektet.
 

Update 26 nov:
Tillbaka för fiske i Södra bergundasjön 26-28 nov.
 
Magnus & Jesper
Klara Vatten Sverige AB

Siktdjup i Trummen under reduktionsfisket

Siktdjup i Växjösjön under reduktionsfisket

Siktdjup per månad innan fiske 2010-2015 ( gul linje = medel +- 95 % CI) och sedan fisket startade 2016 (blå linje) och 2017 (grön linje).
Siktdjup per månad innan fiske 2010-2015 ( gul linje = medel +- 95 % CI) och sedan fisket startade 2016 (blå linje) och 2017 (grön linje).

Daglig fångst i kg och total fångst i kilo samt som kg/hektar.
Här redovisas dagligen fångster under fiskesäsongen i Växjösjöarna. 

Bergundasjöarna 655 ha*
131 100 kg  218 
kg/ha
---------------------------------------
Höst fiske med not
2017-12-05     80 kg
2017-12-04   100 kg
2017-11-27   600 kg

2017-11-26   200 kg
2017-11-10     50 kg
2017-11-09 3350 kg
2017-11-08 3200 kg
2017-11-01 2000 kg
2017-10-31 5150 kg
2017-10-30 1580 kg
2017-10-28 2100 kg
2017-10-27 4300 kg

Vårfiske med bottengarn.
2017-06-03 35 kg
2017-06-02 260 kg
2017-06-01 640 kg
2017-05-31 300 kg
2017-05-30 870 kg
2017-05-29 1990 kg
2017-05-28 900 kg
2017-05-27 1250 kg
2017-05-26 1800 kg
2017-05-25 3100 kg
2017-05-24 2080 kg
2017-05-23 1430 kg
2017-05-22 2820 kg
2017-05-21 3020 kg
2017-05-20 2600 kg
2017-05-19 2990 kg
2017-05-18 4140 kg
2017-05-17 3990 kg
2017-05-16 5150 kg
2017-05-15 2500 kg
2017-05-14 1450 kg
2017-05-13 1800 kg
2017-05-12 950 kg
2017-05-11 1560 kg
2017-05-10 1530 kg
2017-05-09 800 kg
2017-05-08 750 kg
2017-05-07 2300 kg
2017-05-06 1130 kg
2017-05-05 380 kg
2017-05-04 720 kg
2017-05-03 815 kg
2017-05-02 700 kg
2017-05-01 680 kg
2017-04-30 490 kg
2017-04-29 450 kg
2017-04-28 260 kg2016/2017 fiske med not.  45800 kg
2015 dec. 2 provdrag not.    3650 kg

* Södra bassängen (432 ha), Norra bassängen (223 ha). Fisket bedrivs i södra bassängen men eftersom migration kan ske mellan norra och södra beräknas fångst (kg/ha) på ytan av båda bassängerna. Från 27 okt 2017
så är sundet spärrat för migration mellan sjöarna, dvs att från denna datumen framåt räknas fångsterna i S.B på 432 ha.

Växjösjön 79 ha 
15 715 kg  199 kg/ha
-------------------------------------------------
2016 Höstfiske med not.  2300 kg
2016  Vårfiske med bottengarn. 7012 kg
2015 dec. 11 provdrag not. 6399 kgLagunerna 3,8 ha 
(Dagvattendammar till Växjösjön)
1747 kg  460kg/ha
2017-08-12 10 kg

2017-08-11 15 kg
2017-08-10 20 kg
2017-08-08 55 kg

2017-08-03 20 kg
2017-08-02 45 kg
2017-08-01 92 kg
2017-07-31 105 kg
2017-07-30 60 kg
2017-06-03 20 kg
2017-05-31 30 kg
2017-05-29 50 kg
2017-05-27 50 kg
2017-05-26  41 kg
2017-05-25  19 kg
2017-05-24  50 kg
2017-05-23  50 kg
2017-05-21 145 kg

---------------------------------------
2016  Vårfiske med bottengarn.   864 kg

Veabdammarna 0,4 ha 
(Dagvattendammar till Trummen)
132 kg  330 kg/ha
2017-05-30 10 kg
2017-05-27  5 kg
2017-05-26  10 kg
2017-05-25  12 kg
2017-05-24  15 kg
2017-05-23  80 kg

Trummen 76 ha
 8 882 kg   116 kg/ha
-------------------------------------------------
2017  Vårfiske med bottengarn.
2017-05-30 20 kg
2017-05-27 30 kg
2017-05-25 40 kg
2017-05-24 41 kg
2017-05-23 55 kg
2017-05-21 240 kg
2017-05-18 140 kg
2017-05-16 65 kg
2017-05-15 35 kg
2017-05-14 60 kg
2017-05-12 62 kg
2017-05-10 40 kg
2017-05-09 65 kg
2017-05-08 160 kg
2017-05-05 65 kg
2017-05-04 60 kg
2017-05-03 55 kg
2017-05-02 105 kg
2017-05-01 88 kg
2017-04-28 42 kg

2017-04-27 80 kg


2016  Vårfiske med bottengarn. 6490 kg
2015 nov. 10 provdrag not.    844 kg

Resultat på vattenkemi i Trummen och Växjösjön

Klorofyll (mått på mängd alger) per månad innan fiske 2010-2015 ( gul linje = medel +- 95 % CI) och sedan fisket startade 2016 (blå linje) och 2017 (grön linje).
Totalfosfor per månad innan fiske 2010-2015 ( gul linje = medel +- 95 % CI) och sedan fisket startade 2016 (blå linje) och 2017 (grön linje).
Klorofyll (mått på mängd alger) per månad innan fiske 2010-2015 ( gul linje = medel +- 95 % CI) och sedan fisket startade 2016 (blå linje) och 2017 (grön linje).
Totalfosfor per månad innan fiske 2010-2015 ( gul linje = medel +- 95 % CI) och sedan fisket startade 2016 (blå linje) och 2017 (grön linje).
Totalfosfor per månad innan fiske 2010-2015 ( gul linje = medel +- 95 % CI) och sedan fisket startade 2016 (blå linje) och 2017 (grön linje).
Totalfosfor per månad innan fiske (medel 2010-2015) och sedan fisket startade 2016. I snitt har halten fosfor i vattnet som lämnat sjön varit 51 % lägre under 2016
Totalfosfor per månad innan fiske (medel 2010-2015) och sedan fisket startade 2016. I snitt har halten fosfor i vattnet som lämnat sjön varit 21 % lägre under 2016