Reduktionsfiske Växjösjöarna

Klara Vatten Sverige AB har fått i uppdrag av Växjö kommun att reduktionsfiska Växjösjöarna för att  förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i sjöarna. Ungefär hälften av projektet finansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt,  LOVA  förmedlat av Länsstyrelsen i Kronoberg. Rapport om notfisket
i Växjösjöarna 2015
(testfiske/underlag) och Vårfisket med bottengarn 2016 finns att ladda ner som pdf till höger. 

Reportage med bilder från testfisket med not finns även på Fiskejournalens Lubbes blogg: 
http://www.sportfiskeforum.se/blog/21/entry-11265-klara-vatten/


För mer info:  Växjö kommuns hemsida.
Kontaktperson: Andreas Hedrén, Sjömiljöansvarig Växjö kommun.
Artiklar och tv-inslag om projektet hittar du här.

Du kan följa reduktionsfisket på sjöarna med Klara Vatten på: Klara Vattens blogg. Under fiskesäsongen kommer daglig fångst att presenteras på denna sida.

Fisken kan hämtas av privatpersoner utan kostnad, på eget ansvar för privat bruk och den får inte säljas vidare.

Vi har sammanställt en del resultat längre ned på denna sida. Mer resultat och info kommer finnas i kommande rapporter, samt årsrapporter från recipientkontrollen för Mörrumsåns vattenråd.  

Här kommer vi finnas under fisket:  Växjösjön   Södra Bergundasjön

Allmän information och nyheter under projektet.
 

Update 26 nov:
Tillbaka för fiske i Södra bergundasjön 26-28 nov.
 
Magnus & Jesper
Klara Vatten Sverige AB

Fångst i kilo samt som kg/hektar.
Här redovisas dagligen fångster under fiskesäsongen i Växjösjöarna. 

Bergundasjöarna 655 ha*
130 965 kg  218 
kg/ha
---------------------------------------
2017 Höstfiske med not 22785 kg
2017 Vårfiske med bottengarn 58730 kg
2016/2017 fiske med not.  45800 kg
2015 dec. 2 provdrag not.    3650 kg

* Södra bassängen (432 ha), Norra bassängen (223 ha). Fisket bedrivs i södra bassängen men eftersom migration kan ske mellan norra och södra beräknas fångst (kg/ha) på ytan av båda bassängerna. Från 27 okt 2017
så är sundet spärrat för migration mellan sjöarna, dvs att från detta datum framåt räknas fångsterna i S.B på 432 ha.

Växjösjön 79 ha 
15 715 kg  199 kg/ha
-------------------------------------------------
2016 Höstfiske med not.  2300 kg
2016  Vårfiske med bottengarn. 7012 kg
2015 dec. 11 provdrag not. 6399 kgLagunerna 3,8 ha 
(Dagvattendammar till Växjösjön)
1747 kg  460kg/ha

2017  Fiske med bottengarn.   883 kg
2016  Vårfiske med bottengarn.   864 kg

Veabdammarna 0,4 ha 
(Dagvattendammar till Trummen)
132 kg  330 kg/ha
2017  Fiske med bottengarn.   132 kg

Trummen 76 ha
 8 882 kg   116 kg/ha
-------------------------------------------------
2017  Vårfiske med bottengarn. 1548 kg
2016  Vårfiske med bottengarn. 6490 kg
2015 nov. 10 provdrag not.    844 kg

Resultat siktdjup, totalfosfor och abborre i  Trummen och Växjösjön

Resultat nedan är uppmätta vid  recipientkontrollen för Mörrumsåns vattenråd.  

Siktdjup i sjöarna

Siktdjup (medel: maj-oktober ± 95 % CI) i Trummen 2010-2017. Streckade linjen visar när reduktionsfisket startade. Maxdjup är 2,4 m och medeldjup 1,9 meter.
Siktdjup (medel: maj-oktober ± 95 % CI) i Trummen 2010-2017. Streckade linjen visar när reduktionsfisket startade. Maxdjup är 2,4 m och medeldjup 1,9 meter.
Siktdjup (medel: maj-oktober ± 95 % CI) i Växjösjön 2010-2017. Streckade linjen visar när reduktionsfisket startade. Maxdjup är 7,5 m och medeldjup 3,9 meter.
Siktdjup (medel: maj-oktober ± 95 % CI) i Växjösjön 2010-2017. Streckade linjen visar när reduktionsfisket startade. Maxdjup är 7,5 m och medeldjup 3,9 meter.

Sammanställning siktdjup

 Sjö                                                       Medel 2010-2015                       Medel 2016-2017                                Ökning %
Trummen                                                  1,1 m                                              2,1 m                                                 94 %
Växjösjön                                                  1,7 m                                              2,9 m                                                 74 %

Kommentar: Vid flera tillfällen 2017 hamnade siktskivan på på botten i Trummen (maxdjup 2,4m) och vattnet uppskattades vara så klart som 3-4 m.

Totalfosfor i sjöarna samt utlopp

Totalfosfor (medel ug/l maj-oktober ± 95 % CI) i Trummen 2010-2017. Streckade linjen visar när reduktionsfisket startade.
Totalfosfor (medel ug/l maj-oktober ± 95 % CI) i Trummens utlopp 2010-2017. Streckade linjen visar när reduktionsfisket startade.
Totalfosfor (medel ug/l maj-oktober ± 95 % CI) i Växjösjön 2012-2017. Streckade linjen visar när reduktionsfisket startade.
Totalfosfor (medel ug/l maj-oktober ± 95 % CI) i Växjösjöns utlopp 2010-2017. Streckade linjen visar när reduktionsfisket startade.
Totalfosfor (medel ug/l maj-oktober ± 95 % CI) i Växjösjöns utlopp 2010-2017. Streckade linjen visar när reduktionsfisket startade.

Sammanställning totalfosfor

 Sjö                                                       Medel 2010-2015                       Medel 2016-2017                              Minskning %
Trummens mitt                                       34,5 ug/l                                        17,7 ug/l                                            49 %
Trummens utlopp                                   33,3 ug/l                                        16,4 ug/l                                            50 %

Växjösjön mitt                                        30,9 ug/l                                        22,9 ug/l                                            26 %
Växjösjön utlopp                                    29,2 ug/l                                        20,5 ug/l                                            30 %

Abborre > 20 cm per nät i provfiske

Antal abborrar per nät (CPUE) större än 20 cm fångade i standardiserat provfiske med översiktsnät i Trummen 2010-2017. Reduktionsfiske startade 2016.
Antal abborrar per nät (CPUE) större än 20 cm fångade i standardiserat provfiske med översiktsnät i Växjösjön 2010-2017. Reduktionsfiske startade 2016.

Minskad konkurrens om djurplankton och bottendjur för småabborrar samt bättre sikt har gjort att mängden stor abborre ökat kraftigt i sjöarna